top-arrow Bottom-arrow
QUECHUA

Đĩa sâu lòng bằng nhựa đi cắm trại MH100 - Xanh lá (0,5 lít)

Tham chiếu: 8493330
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Đĩa đơn giản, cứng cáp và nhẹ. Đáy đĩa được cấu tạo để hạn chế mất nhiệt. Dễ dàng treo lên nhờ có lỗ. Có chia độ. (0.5 lít)

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter