top-arrow Bottom-arrow
DOMYOS

Bộ tạ cầm tay tập tạ 10 kg

Tham chiếu: 8491830
495.000 VND
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Cỡ duy nhất
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Đây là bộ tạ lý tưởng để làm quen với môn cử tạ, tập cơ bắp tay trước, cơ bắp tay sau, cơ delta và cơ ngực (bao gồm: 4 quả tạ 1 kg - 2 quả tạ 2 kg - thanh tạ 2 kg.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter