top-arrow Bottom-arrow
ORAO

Diều điều khiển một dây MFK 120 - Hình sư tử

Tham chiếu: 8394865
Chọn màu
Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Diều dễ lắp ráp, bay rất tốt! Và con của bạn vẫn có thể chơi diều ngay cả khi không có gió! Dây diều dài 2 m, trẻ chỉ cần chạy một chút đã có thể khiến diều bay lên!

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter