Quả cầu đá

8324626

DOMYOS

Giá

25 000 VND

Quả cầu đá
Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho GYM & PILATES
GYM & PILATES

Buy
     In-Store

xem tất cả cửa hàng

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Hệ thống khởi động xe : 80.0% Polypropylen (PP), Hệ thống khởi động xe : 20.0% THÉP Vải chính : 100.0% Coton

Reviews