Pump Nozzle

8308090

QUECHUA

Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho suitable for all our camping/hiking pumps and replaces a lost nozzle.
Includes 3 different-sized nozzles

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Structure : 100.0% Polypropylene (PP)

Reviews