BIA NÉM PHI TIÊU PLASTIP

8305574

CANAVERAL

Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho Chơi ném phi tiêu tại nhà Bia ném phi tiêu không có chi tiết điện tử.
An toàn để chơi ném phi tiêu!

Lợi ích
Dễ sử dụngDễ gắn lên tường nhờ có móc treo tường. Bao gồm 3 phi tiêu.
Khả năng tương thíchCó thể sử dụng để chơi phi tiêu có đầu nhựa và súng phụt.
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Bìa ngoài : 100.0% Polycacbonat - Acrylonitrin Butadiene Styren Chất độn : 100.0% Đồng
    Hiển thị kết quả cho