top-arrow Bottom-arrow
CAPERLAN

Phao câu cá biển RHODE SHAPE 1 30g

Tham chiếu: 8302041
Chọn màu
Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Hình dáng phao đảm bảo phao rất dễ thấy ở vùng biển động,khả năng nổi tốt giúp bạn sử dụng mồi lớn.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter