top-arrow Bottom-arrow
KALENJI

Đồng hồ đo nhịp tim ONRHYTHM 110 và dây HRM - Đen

Tham chiếu: 8301690
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Cỡ duy nhất
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Theo dõi nỗ lực dễ dàng bằng chức năng vùng mục tiêu.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter