Lều sinh hoạt & bạt

top-arrow Bottom-arrow
QUECHUA

VẢI LỀU CẮM TRẠI / LEO NÚI DÃ NGOẠI - Trắng

Tham chiếu: 8300081
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
vải lều này giúp tạo phần diện tích che chắn rất đơn giản hoặc muốn mở rộng phần diện tích sinh hoạt trong lều. Chất liệu sợi vải mới độc đáo giúp giảm sức nóng bên dưới tấm vải bạt.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter