1.855.000 VND
top-arrow Bottom-arrow

LỀU TẠM CẮM TRẠI / TRẠI LEO NÚI DÃ NGOẠI 2.5mx 2.5m CHO 6 NGƯỜI - XÁM GRANITE

Tham chiếu: 8295842
Write the first review


Lều tạm dựng nhanh cho 4 đến 6 người. Lều tạm này tạo thêm phần diện tích sinh hoạt đáng kể khi ngủ trong lều nhỏ.


màu sắc

Chỉ có một màu

1.855.000 VND
đã chọn cỡ
Unique Size


NGUỒN HÀNG TẠI CỬA HÀNG

Close
Sort Filter
Lọc Filter0
Filter
Đặt lại Filter 0
CLOSE
APPLY