Ladder for the Essential 365 and 420 cm Trampolines

8249599

DOMYOS

Giá

480 000 VND

Ladder for the Essential 365 and 420 cm Trampolines

Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho climbing on and off a DOMYOS trampoline of any size
Climb on and off your trampoline safely!

Buy
     In-Store

xem tất cả cửa hàng

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Structure : 100.0% Steel Upper of : 100.0% Polyamide 6.6 (PA6.6)

Bảo dưỡng
Designed to be left outside all year round

cảm nhận