top-arrow Bottom-arrow
SIMOND

Giày leo núi ROCK

Tham chiếu: 8230651
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Hình dạng mới được thiết kế với sự thoải mái dành cho người mới bắt đầu leo núi hoặc người leo núi không thường xuyên. Giày hoàn toàn phù hợp với người mới bắt đầu leo núi.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter