Dây cung Startech II

8222987

GEOLOGIC

Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho THAY THẾ dây cung của cung Startech 1.
Dây cung của cung Startech 1!

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Vải chính : 100.0% Polyamit
    Hiển thị kết quả cho