Bánh xe trượt scooter Mid 7/Town 3 đường kính 175 mm

8219789

OXELO

Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho Xe trượt scooter Town XL.
thay bánh xe lớn trên xe trượt scooter.

Sản phẩm hết hàng. Vui lòng liên hệ cskh@decathlon.com hoặc gọi hotline 0938381668.

Lợi ích
Bảo Hành2 năm