Bơm bóng tập

8214626

DOMYOS

66 000 VND

Bơm bóng tập
Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho bơm bóng tập và bóng củ lạc.
Bơm bóng nhanh gấp đôi bằng hệ thống bơm kép (bơm trong cả hai chu kỳ kéo và đẩy bơm).

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Chai/Thân chai : 100.0% Polystyren Tay cầm : 100.0% Acrylonitril butadien styren (ABS)
    Hiển thị kết quả cho