Bơm bóng tập

8214626

DOMYOS

Giá

62 000 VND

Bơm bóng tập
Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho bơm bóng tập và bóng củ lạc.
Bơm bóng nhanh gấp đôi bằng hệ thống bơm kép (bơm trong cả hai chu kỳ kéo và đẩy bơm).

Mua
     Tại cửa hàng

xem tất cả cửa hàng

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Chai/Thân chai : 100.0% Polystyren Tay cầm : 100.0% Acrylonitril butadien styren (ABS)

Đánh giá