top-arrow Bottom-arrow
NYAMBA

Bơm bóng tập

Tham chiếu: 8214626
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Cỡ duy nhất
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Bơm bóng nhanh gấp đôi bằng hệ thống bơm kép (bơm trong cả hai chu kỳ kéo và đẩy bơm).

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter