Dây câu

top-arrow Bottom-arrow
CAPERLAN

Dây cước câu cá đa năng 200 M FL - Huỳnh quang

Tham chiếu: 8211792
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Dây cước huỳnh quang này giúp bạn luôn nhìn thấy dây cước và theo dõi từng cú đớp mồi hoặc các chuyển động khác.Dây cước lý tưởng để câu cá trong vùng nước có sóng lớn.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter