top-arrow Bottom-arrow
VAN RYSEL

Nam châm đồng hồ tốc độ xe đạp phổ dụng

Tham chiếu: 8173020
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Cỡ duy nhất
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Lắp gắn nhanh chóng, dễ dàng, không cần dụng cụ.Tương thích với mọi kích cỡ nan hoa và mọi đồng hồ tốc độ trên thị trường.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter