top-arrow Bottom-arrow
BTWIN

Dây tim bánh xe đạp đường trường 700 (28_QUOTE_)/ETRTO 16-622

Tham chiếu: 8171730
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Dây tim B'twin dành cho bánh xe 28" và 29".

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter