top-arrow Bottom-arrow
BTWIN

Dây và kẹp dây cho phanh tay đòn

Tham chiếu: 8158438
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Cỡ duy nhất
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Kẹp dây phanh tay đòn dành cho cụm kẹp phanh tay đòn.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter