top-arrow Bottom-arrow
OXELO

BỘ 2 BÁNH XE CHO VÁN TRƯỢT HAI BÁNH OXELO - ĐEN

Tham chiếu: 8127600
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Thay bánh xe bị mài mòn trên ván trượt hai bánh.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter