top-arrow Bottom-arrow
ARTENGO

Giỏ đựng bóng tennis có bánh xe

Tham chiếu: 8110461
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Có thể tách riêng giỏ đựng bóng thành hai bộ phận, giỏ và xe đẩy! Có thể đựng trên 90 bóng tennis.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter