2 nút bịt đầu gậy leo núi mùa đông

8090113

QUECHUA

62 000 VND

2 nút bịt đầu gậy leo núi mùa đông
Dành cho LEO NÚI DÃ NGOẠI hoặc LEO NÚI THÁM HIỂM trên địa hình có tuyết.
Bộ 2 nút bịt đầu gậy dự phòng cho đi bộ khi trời tuyết

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Sào : 100.0% Polyetylen Mật độ thấp

Đánh giá