2 nút bịt đầu gậy mùa hè

8090112

QUECHUA

62 000 VND

2 nút bịt đầu gậy mùa hè
Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho LEO NÚI DÃ NGOẠI trên địa hình không có tuyết.
Nút bịt thay thế có đường kính nhỏ cho địa hình đất khô

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Sào : 100.0% Polyetylen Mật độ thấp