top-arrow Bottom-arrow
SIMOND

Móc dây leo núi Quickdraw Rocky 11 cm

Tham chiếu: 8058344
Chọn màu
Kích thước
Cỡ duy nhất
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Cơ chế thanh đóng/mở móc khóa giúp luồn dây dễ dàng.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter