Bộ sáu đinh 6 mm Kal Hex

8028021

KALENJI

Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho Hoàn hảo sử dụng cho chạy việt dã, chạy trên nền đất mềm, nhảy cao và ném lao
Bộ 12 đinh

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
100% thép
    Hiển thị kết quả cho