top-arrow Bottom-arrow
KALENJI

Bộ sáu đinh 6 mm Kal Hex

Tham chiếu: 8028021
Chọn màu
Kích thước
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng Được thiết kế để vặn và tháo giày cho các giải điền kinh xuyên quốc gia
Có khả năng bám tốt trên đường đua

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter