Kim bơm bóng cho các môn thể thao đồng đội - Bộ 3 kim

8027171

KIPSTA

Giá

30 000 VND

Kim bơm bóng cho các môn thể thao đồng đội - Bộ 3 kim
Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho bơm mọi loại bóng.
Bộ 3 kim bơm bóng thích hợp cho mọi loại bơm.

Mua
     Tại cửa hàng

xem tất cả cửa hàng

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Đặc tính
Số lượng3 kim bơm bóng.
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Hệ thống khởi động xe : 100.0% Đồng thau

Đánh giá