Bóng tập bóng bàn ARTENGO FB 800 x 10 quả

4780533

ARTENGO

Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho người mới bắt đầu chơi bóng bàn hoặc luyện tập bóng bàn trong Club
Đây là bóng 1 sao được dùng trong luyện tập bóng bàn.

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Đặc tính
Đường kính40 mm.

Bao gồmhộp 10 bóng.
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Hệ thống khởi động xe : 100.0% Xen-lu-lô
    Hiển thị kết quả cho