Đầu hút nhặt bóng chơi golf - Đen

2548282

INESIS

Hãy viết cảm nhận sản phẩm đầu tiên!
Dành cho nhặt bóng chơi golf
Không còn phải cúi người xuống nhặt bóng!

Lợi ích
Bảo Hành2 năm
Thông tin Thiết kế / Công nghệ
Cấu tạo
Vải chính : 100.0% Cao su – Tổng hợp

Thử nghiệm
Chúng tôi luôn dựa theo ý kiến của người chơi golf để đánh giá và duyệt sản phẩm golf. Chúng tôi tiếp nhận ý kiến phản hồi và đánh giá mà họ đưa ra về sản phẩm, để xem xét và điều chỉnh hợp lý khi họ nhận xét chưa hài lòng. Bạn có thể xem lại đánh giá của khách hàng về sản phẩm đầu út bóng chơi golf bên dưới và hãy tham gia giúp cải thiện sản phẩm của chúng tôi bằng việc đóng góp ý kiến.

Bảo dưỡng
Vệ sinh kỹ bên trong đầu hút sau khi sử dụng để tăng tuổi thọ sử dụng.
    Hiển thị kết quả cho