Lưới Bóng Bàn

top-arrow Bottom-arrow
PONGORI

Bộ cọc lưới bóng bàn giải trí - Đen

Tham chiếu: 1097981
Chọn màu

Chỉ có một màu

Kích thước
Cỡ duy nhất
Số lượng
Sản phẩm cuối cùng

Mục đích sử dụng
Bộ sản phẩm bao gồm một cọc và một lưới, dễ dàng lắp vào bàn bằng hệ thống ốc vít.

Close

Cửa hàng Decathlon gần bạn

Bộ lọc

Sort Filter
Filter Lọc Filter