Hướng dẫn mua hàng

Thông báo về việc đăng ký thành viên

Các hàng hóa và dịch vụ trên Website được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH DECATHLON VỊÊT NAM (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305728805) (sau đây gọi là “Decathlon”) và các công y liên kết của Decathlon. Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận trước khi đăng ký sử dụng Website. Với việc đăng ký sử dụng Website, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, đồng ý, chấp nhận và bị ràng buộc bởi tất cả điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Thỏa Thuận này vào bất cứ lúc nào. Nếu có sự thay đổi đối với Thỏa Thuận này, chúng tôi sẽ phát hành thông báo về sự thay đổi đó trên trang thông tin của Website và các nội dung của Thỏa Thuận này sẽ tự động có hiệu lực ngay sau khi phát hành thông báo đó. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi và nếu cần thiết, bạn có thể yêu cầu hủy bỏ tên thành viên đã đăng ký.

[Lên đầu trang]

1. Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc chính sách bảo mật này để hiểu rõ hoạt động của chúng tôi. Chính sách này được áp dụng khi bạn truy cập vào Website. Bạn cũng đồng ý rằng việc bảo mật thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và/hoặc bất kỳ thông tin nào có được trong quá trình sử dụng Website phải được đảm bảo. Bạn sẽ hợp tác để ngăn chặn và phòng ngừa bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng bất hợp pháp các nội dung đăng tải hoặc thông tin khác trên Website.

[Lên đầu trang]

2. Đăng ký thành viên

1. Điều kiện Đăng Ký
Thành viên đã đăng ký trên Website phải là người có năng lực hành vi dân sự để ký kết hợp đồng mang tính ràng buộc pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Website dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Ngoài ra, hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi sẽ không cung cấp cho thành viên đã đăng ký Website mà tư cách thành viên của thành viên đó bị đình chỉ tạm thời hoặc vô thời hạn. Vui lòng đăng ký sau khi đã đọc kỹ Thỏa Thuận và bảo quản cẩn thận tài khoản của bạn tại Website (sau đây gọi là “Tài Khoản Website”). Bạn không thể chuyển nhượng hoặc bán Tài Khoản Website của bạn cho bất kỳ người nào khác. Ngoài ra, Website có quyền, bằng quyết định của mình, đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản Website của bạn.
2. Quy định về Dữ Liệu Cá Nhân
Thành viên đã đăng ký phải cung cấp dữ liệu cá nhân trung thực và hợp pháp cho Website nhằm mục đích giao dịch thông thường. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn thay đổi, vui lòng kịp thời cập nhật dữ liệu của bạn trên Website. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác và chân thực của dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi các thành viên đã đăng ký trên Website. Thành viên đã đăng ký đồng ý nhận thư, tin nhắn và thư điện tử từ Website hoặc đối tác của Website. Bất kỳ lúc nào bạn không muốn nhận các thư, tin nhắn và thư điện tử này, bạn có thể thông báo cho chúng tôi và sẽ có hiệu lực ngay lập tức bằng việc sử dụng chức năng không đăng ký nhận thư có trên Website. Các dữ liệu cá nhân của thành viên đã đăng ký được bảo vệ theo chính sách bảo mật của chúng tôi.
3. Tài Khoản, Mật Khẩu và Bảo Mật
Một khi trở thành thành viên đã đăng ký, bạn nhận được một mật khẩu và một tài khoản. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với việc đánh mất tài khoản và mật khẩu do bạn không bảo quản chúng một cách cẩn thận. Hơn nữa, mỗi thành viên đã đăng ký hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả hoạt động và sự kiện được thực hiện qua tài khoản của mình và chỉ sử dụng tài khoản của mình cho mục đích mua hàng hóa thông qua Đơn Đặt Hàng trên Website. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu hoặc xóa tài khoản hiện tại và đăng ký một tài khoản mới. Nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của thành viên đã đăng ký hoặc bất kỳ xâm phạm bảo mật nào, vui lòng thông báo ngay lập tức cho Website.

[Lên đầu trang]

3. Các giao dịch

Khi mua hàng trên Website, vui lòng chú ý các điều khoản sau:
1. Mọi hoạt động trên Website của bạn phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư và văn bản pháp luật của chính quyền địa phương tại Việt Nam.
2. Website sẽ cố gắng hiển thị màu sắc thật của sản phẩm nhưng không đảm bảo rằng màu sắc hiển thị trên máy tính của bạn sẽ chính xác hoàn toàn.
3. Giá cả và khả năng sẵn có của hàng hoá được hiển thị trên Website. Giá đã bao gồm thuế GTGT (theo mức thuế suất tiêu chuẩn của Việt Nam). Cước và phí vận chuyển (phát sinh khi nhận hàng và thanh toán) được tính riêng và tùy thuộc vào phương tiện giao hàng mà bạn lựa chọn. Những thông tin này có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
4. Giá, báo cáo và quảng cáo trên Website không đồng nghĩa với việc chào bán hàng của chúng tôi. Không có bất kỳ quan hệ hợp đồng nào giữa bạn và Website cho đến khi Website gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận rằng hàng hóa đã được phát đi. Khi phát hiện lỗi hoặc thiếu hụt nghiêm trọng của hàng hóa hoặc đơn hàng được hiển thị, Website có quyền đơn phương hủy bỏ thông tin hoặc chấm dứt giao dịch đó. Website có quyền hạn chế số lượng hàng hóa đặt hàng đối với mỗi thành viên. Hạn chế này có thể quy định cho các đơn hàng của cùng tài khoản và cùng địa chỉ giao hàng. Website có quyền hạn chế hoặc cấm các đơn hàng mà theo đánh giá của chúng tôi là đơn hàng của các nhà phân phối hoặc nhà bán buôn, hoặc những người khác mà theo đánh giá của chúng tôi là “đơn hàng xâm hại”.
5. Website sẽ gửi thư điện tử hoặc gọi điện để thông báo cho bạn về sự cố phát sinh sau khi xác nhận đơn đặt hàng của bạn, ví dụ: tăng giá theo yêu cầu của nhà cung cấp, thay đổi giá do thay đổi khoản thuế hoặc do lỗi Website, chậm trễ giao hàng, v.v. và bạn có thể quyết định hủy đơn hàng hoặc không.
6. Khi đặt hàng trên Website bạn phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của mọi thông tin do bạn cung cấp trong đơn hàng. Đặt hàng đồng nghĩa với việc bạn phải đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện bán hàng trong mô tả hàng hóa, miễn là không có điều khoản và điều kiện nào vi phạm Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ luật, quy định nào. Bạn có nghĩa vụ hoàn tất mọi giao dịch với Website (ngoại trừ các giao dịch bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc Thỏa Thuận này). Nếu đơn hàng không được xác nhận hoặc chuyển phát do bất kỳ lỗi nào hoặc thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, hoặc nếu bạn từ chối thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Website mà không có lý do rõ ràng, Website sẽ bảo lưu quyền từ chối giao hàng đang có và bất kỳ đơn hàng sau này.
7. Về chất lượng hàng hóa, nếu có bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn ngành nào bắt buộc áp dụng, hàng hóa sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn này; nếu không có tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn ngành thì sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn cơ sở của nhà sản xuất; nếu không có tiêu chuẩn cơ sở thì người sử dụng phải tham khảo ý kiến trên Website để xác định các tiêu chuẩn. Nếu tiêu chuẩn về chất lượng không được đáp ứng thì người sử dụng có thể yêu cầu thay thế hoặc trả hàng.
8. Thay thế và trả hàng: để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo chính sách thay thế và trả hàng.

[Lên đầu trang]

4. Nội dung website

1. Trừ khi có quy định cụ thể, Website và tất cả nội dung của nó bao gồm văn bản, hình ảnh, logo, ảnh, video, thiết kế, v.v do Decathlon sở hữu, kiểm soát hoặc được ủy quyền.
2. Website và các thông tin trên Website dùng cho mục đích cá nhân, không có mục đích thương mại và nội dung của Website có thể được tải xuống hoặc sao chép bởi bạn cho mục đích sử dụng cá nhân. Quyền và các lợi ích của các nội dung này sẽ không được chuyển nhượng cho bạn.
3. Website có thể chứa các liên kết đến một số website khác ngoài sự kiểm soát của Website và được cung cấp vì sự thuận tiện của thành viên. Website sẽ không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về các liên kết đến các website đó

[Lên đầu trang]

5. Tin nhắn, cảm nhận và thông tin của các thành viên khác cung cấp

1. Thành viên không được phép đăng nội dung sau:
- Chống lại các nguyên tắc cơ bản của hiến pháp, kích động, xúi giục và phá hoại việc thực hiện pháp luật, quy tắc và các quy định hành chính; Kích động lật đổ chính quyền nhà nước, lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa, kích động chia cắt đất nước, phá hoại sự đoàn kết dân tộc; Tổn hại danh dự và lợi ích quốc gia; Kích động hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc, phá hoại sự đoàn kết dân tộc; Phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, vùng miền; Gây rối loạn trật tự xã hội bằng cách xuyên tạc hoặc bóp méo sự thật hoặc lan truyền tin đồn; Lan truyền tư tưởng phong kiến,mê tín dị đoan, sùng bái, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố và xúi giục phạm tội; Công khai xúc phạm người khác hoặc ngụy tạo sự thật nhằm vu khống hoặc những tấn công ác ý khác; Tổn hại uy tín của tổ chức chính phủ; bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc thiết bị khác có chứa vi-rút hoặc thành phần gây hại khác hoặc nội dung khác vi phạm pháp luật và quy định hiện hành.
- Thành viên không được lăng mạ, sỉ nhục hoặc vu khống người khác trên Website hoặc tấn công người sử dụng khác hoặc các website khác.
- Thành viên không được phép đăng tải các loại quảng cáo thương mại mà không có sự đồng ý trước của Website.
- Thành viên không được sử dụng Website cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào khác.
2. Website có quyền xóa, thay đổi hoặc biên soạn lại các nội dung, tin nhắn, thông điệp và cảm nhận mà Website cho là không phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi có thể, bằng quyết định của mình, ngăn cấm việc sử dụng Website của các thành viên bị xóa đăng ký và tài khoản của các thành viên đó.
3. Tất cả bài viết, cảm nhận của thành viên đăng trên Website không được xem là quan điểm của Website mà chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của người đăng tải.

[Lên đầu trang]

6. Thông tin không đúng, không chính xác hoặc thông tin thiếu

Thông tin trên Website mô tả về hàng hóa, giá cả, chương trình khuyến mãi và khả năng sẵn có của hàng hóa có thể đôi lúc, một cách không có chủ ý, không đúng, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Website bảo lưu quyền sửa các thông tin này tại bất kỳ thời điểm nào và thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng (bao gồm đơn hàng đã đặt của khách hàng). Trong trường hợp này, Website sẽ liên lạc với bạn trong tất cả khả năng của chúng tôi.

[Lên đầu trang]

7. Bảo mật website

Bạn đồng ý rằng nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Website, bạn sẽ không vì bất kỳ mục đích nào sử dụng robot, phần mềm thu thập dữ liệu (spider), phần mềm sao chép, đánh cắp nội dung màn hình (screen scraper software) hoặc bất kỳ phương tiện khác để truy cập tự động vào Website. Ngoài ra, bạn đồng ý không bao giờ thực hiện các hoạt động sau đây:
1. Thực hiện bất kỳ hành động nào mà theo đánh giá của Website, gây ra hoặc có thể gây ra việc tải dữ liệu không hợp lý hoặc mất cân đối trên Website;
2. Nếu không có đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của Website, mọi sự sao chép, tái bản, sửa đổi, phát sinh, phân phối hoặc công khai hiển thị bất kỳ nội dung nào của Website (ngoại trừ thông tin cá nhân của bạn) được xem là hành vi vi phạm;
3. Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào công việc hoặc hoạt động thông thường của Website;
4. Sử dụng nội dung cấm hoặc có thể bị cấm trên Website;
5. Sử dụng dữ liệu xấu trên Website bao gồm dữ liệu có thể dẫn đến thiệt hại, sửa đổi, xóa, gây bất lợi, ăn trộm bí mật, kết nối trái phép hoặc sử dụng vi-rút, phần mềm trojan, sâu máy tính (worm), bom hẹn giờ, chương trình tìm kiếm và hủy đăng tải (cancelbot), bí mật được nhà sản xuất giấu trong phần mềm máy tính (Easter egg), phần mềm gián điệp hoặc chương trình máy tính khác để yêu cầu bất kỳ thông tin hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;
6. Hành động can thiệp vào việc quản trị Website hoặc hệ thống mạng;
7. Hành động thu thập hoặc tập hợp thông tin cá nhân của những thành viên khác trên Website.

[Lên đầu trang]

8. Tuyên bố về sở hữu trí tuệ

1. Tất cả nội dung và thông tin bao gồm đồ họa, biểu tượng, tiêu đề trang, biểu tượng nút, tập lệnh và tên dịch vụ trên Website là tài sản của Website được pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ bảo vệ.
2. Không bên nào được phép sử dụng, sao chép hoặc sử dụng cho mục đích khác những nội dung và thông tin đã đề cập ở trên mà không được sự cho phép của Website. Tất cả nhãn hiệu thương mại khác có trên Website là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Không bên nào được phép sử dụng nhãn hiệu thương mại này mà không được sự cho phép bằng văn bản của Website hoặc (các) chủ sở hữu tương ứng.
3. Website có quyền sử dụng hoặc sử dụng cùng với bên khác các ý kiến phản hồi, cảm nhận sản phẩm hoặc hình ảnh được đăng bởi các thành viên trên Website. Phạm vi sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các trang web, báo điện tử, tạp chí, báo chí v.v. Bất kỳ việc sử dụng nào đều sẽ phải trích dẫn tên tác giả. Nhưng các bài viết có cảnh báo về quyền tác giả sẽ được loại trừ.
4. Website tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác. Nếu bạn cho rằng Website vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

[Lên đầu trang]

9. Chấm dứt dịch vụ

1. Website có thể ngừng cung cấp hàng hóa tại bất kỳ thời điểm nào mà không chịu trách nhiệm với bất kỳ cá nhân hoặc bên thứ ba nào. Nếu bất kỳ thành viên đã đăng ký nào không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào về việc bán hàng hóa hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện khác của Website hoặc phản đối về bất kỳ sửa đổi nào đối với những điều khoản đó hoặc không hài lòng với hàng hóa mà Website cung cấp thì thành viên này có quyền:
- ngừng sử dụng Website;
- thông báo đến Website về việc ngừng sử dụng Website của mình.
2. Sau khi chấm dứt việc sử dụng Website của thành viên đã đăng ký, quyền của thành viên đã đăng ký đối với việc sử dụng Website cũng được chấm dứt ngay lập tức và chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt việc đăng ký của bạn hoặc khả năng truy cập Website này. Theo đó, thành viên đã đăng ký không có quyền và Website không có nghĩa vụ truyền tải bất kỳ thông tin nào chưa qua xử lý hoặc dịch vụ chưa hoàn tất đến thành viên đã đăng ký khác hoặc bên thứ ba.
3. Thành viên đã đăng ký bị loại bỏ tư cách thành viên đã đăng ký nếu người đó:
- vi phạm các điều khoản đăng ký;
- cung cấp sai dữ liệu cá nhân;
- thực hiện bất kỳ hành động nào gây thiệt hại đến lợi ích của Website;
- vi phạm pháp luật, quy định hoặc quy chế của Việt Nam về sử dụng Internet;
- tiến hành giao dịch tài khoản thành viên đã đăng ký như một loại hàng hóa, ví dụ: mua bán, đấu giá hoặc các hình thức khác;
- thực hiện quyền của thành viên đã đăng ký không hợp pháp như cho vay hoặc chuyển nhượng tài khoản của thành viên đã đăng ký cho thành viên đã đăng ký khác;
- có được tài khoản đăng ký một cách bất hợp pháp (như ăn cắp mật khẩu, gian lận, v.v);
- Lặp lại hoặc thường xuyên sỉ nhục, lăng mạ, vu khống hoặc dùng lời lẽ xúc phạm để đăng cảm nhận, hoặc gửi tin nhắn.

[Lên đầu trang]

10. Giới hạn trách nhiệm

Trừ trường hợp khác được quy định bằng văn bản hoặc theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, Decathlon không cam kết hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với hoạt động của Website, các dịch vụ hoặc thông tin, nội dung, tài liệu, các sản phẩm (bao gồm phần mềm) hoặc các dịch vụ khác trên Website bao gồm hoặc có sẵn được cung cấp cho bạn thông qua Website. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng Website là rủi ro của riêng bạn. Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật hiện hành, Decathlon từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về sự phù hợp với tiêu chuẩn và thích hợp của hàng hóa cho một mục đích cụ thể. Decathlon không đảm bảo rằng các dịch vụ, thông tin, nội dung, tài liệu, các sản phẩm (bao gồm phần mềm) và các dịch vụ khác trên Website bao gồm hoặc có sẵn được cung cấp cho bạn qua Website, các máy chủ của Website hoặc các giao tiếp điện tử được gửi từ Website không có vi-rút hoặc các yếu tố gây hại khác. Trừ trường hợp khác được quy định bằng văn bản hoặc theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, Decathlon sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ việc sử dụng Website, hoặc từ bất kỳ thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm (bao gồm phần mềm) hoặc dịch vụ khác bao gồm hoặc được cung cấp cho bạn thông qua Website, hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mua bán hoặc sử dụng sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, bị phạt và hệ quả.

[Lên đầu trang]

11. Quy định khác

Việc ký kết, thực hiện, giải thích Thỏa Thuận này và giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong Thỏa Thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền giải quyết. Bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này đều là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận. Nếu bất kỳ điều khoản của Thỏa Thuận bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện được thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác. Bạn đồng ý rằng, sau khi việc mua bán hoặc sáp nhập diễn ra, Thỏa Thuận này và tất cả thỏa thuận khác bao gồm trong Thỏa Thuận này, bằng quyết định của Website, có thể được tự động chuyển đến bên thứ ba. Tất cả tiêu đề trong Thỏa Thuận này chỉ để tham khảo và trong mọi trường hợp, không định nghĩa, giới hạn, giải thích hoặc mô tả phạm vi hoặc quy mô theo bất kỳ tiêu đề nào.


Hiển thị kết quả cho