Chính sách bảo mật

1. Thông tin pháp lý

Website này (“Website”), và tất cả thông tin cá nhân thu thập từ người sử dụng Website, thuộc sở hữu độc quyền của Công ty TNHH Decathlon Việt Nam (Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0305728805), một công ty được thành lập tại Việt Nam và có trụ sở đăng ký tại Tầng 3 Tòa nhà Coteccons, số 236/6 Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Decathlon” hoặc “DVN”), thư điện tử cskh@decathlon.com , liên hệ số 09.38.38.1668 và/hoặc công ty thành viên của Công ty TNHH Decathlon Việt Nam (gọi chung là “Mạng Lưới Oxylane”).
Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên Website mà có Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến một website có Chính Sách Bảo Mật này, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý và chấp thuận một cách đầy đủ nhất cho phép của Luật Việt Nam để từ bỏ quyền của mình về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Bộ Luật Dân sự Việt Nam và/hoặc bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào về bảo vệ dữ liệu. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc những trang khác cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.
Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trong dữ liệu của chúng tôi, vui lòng tham chiếu đến Điều IV để biết quy trình thực hiện.


[Lên đầu trang]

2. Thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân theo phạm vi được quy định bởi các luật áp dụng được hiểu là dữ liệu về một cá nhân được xác định từ một người cụ thể, hoặc từ dữ liệu và thông tin khác mà Decathlon có hoặc hiểu là có khả năng truy cập được. Thông thường dữ liệu cá nhân được thu thập từ khách hàng của chúng tôi bao gồm trong số đó tên, địa chỉ, số điện thoại (cố định hoặc di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, số định danh, quốc tịch và ngày sinh
Thu thập dữ liệu cá nhân
Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi chỉ thu thập trực tiếp dữ liệu cá nhân từ bạn. Không hạn chế, điều này có thể xảy ra trong hoặc trước khi bạn:
(1) đăng nhập để nhận thông tin;
(2) mở một tài khoản trên Website;
(3) đặt hàng Sản Phẩm thông qua Website;
(4) cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Sản Phảm hoặc dịch vụ của chúng tôi qua Website;
(5) tham gia bất kỳ đề nghị truyền thông xã hội nào (như đăng nhập thông qua trang Facebook của chúng tôi); và/hoặc
(6) tham gia bất kỳ hoạt động tiếp thị nào do chúng tôi tổ chức.
Ngoài các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, thông tin nào liên quan đến bạn mà không được xem là dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập. Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cải tiến Website và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Những dữ liệu chung có thể bao gồm thông tin như là địa chỉ IP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng, chi tiết tương tác của bạn với Website của chúng tôi, thói quen mua sắm, sở thích và thông tin về lối sống của bạn hoặc sở thích như là thói quen của bạn và các dạng dữ liệu thông tin chung khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn từ nguồn khác nếu bạn đã đồng ý để chia sẻ các thông tin đó. Thông tin này có thể bao gồm thông tin từ nguồn có sẵn trên mạng, như là dữ liệu công cộng và dữ liệu tổng hợp, và thông tin từ bên thứ ba.
Sử dụng cookies
Chúng tôi có thể sử dụng thiết bị thu thập dữ liệu như là “cookies” trên các trang hiện có của Website để chính bạn có những trải nghiệm trực tuyến, hỗ trợ phân tích và đo lường hiệu quả khuyến mại Website của chúng tôi. “Cookies” là những tập tin nhỏ được cài đặt trong ổ cứng của bạn để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể đề nghị tính năng mà chỉ có sẵn thông qua sử dụng một “cookie”. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để giảm thiểu thời gian bạn cần để điền mật khẩu của bạn. Cookies cũng có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin định hướng theo sở thích của bạn. Hầu hết trình duyệt tự động chấp thuận cookies nhưng bạn có thể điều chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối cookies (nếu trình duyệt của bạn cho phép bạn thực hiện như vậy), mặc dù trong trường hợp bạn có thể không được quyền truy cập tính năng nào đó trên Website chúng tôi hoặc một số tính năng đề nghị tương tác trên Website của chúng tôi sẽ bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được
Website của chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba (ví dụ, doanh nghiệp phân tích và đối tác kinh doanh) tải cookies về thiết bị của bạn. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookies và công nghệ khác để thu thập thông tin chung về hoạt động trên mạng của bạn trong khi bạn đang dùng Website của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập, hoặc kiểm soát các cookies đó, và những tín năng khác mà bên thứ ba sử dụng, và thông tin thu được bởi các bên thứ ba đó không thuộc phạm vi của Chính Sách Bảo Mật này.
Thu thập dữ liệu cá nhân bởi các Website khác
Website này sử dụng chương trình tích hợp (plug-ins) từ mạng xã hội Facebook, được điều hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Nếu bạn truy cập một trang trên Website của chúng tôi mà có một chương trình tích hợp, trình duyệt của bạn sẽ lập một đường dẫn trực tiếp đến các máy chủ của Facebook. Nội dung chương trình tích hợp sau đó sẽ được gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn bởi Facebook và đã bao gồm một trang web phù hợp. Facebook sẽ được thông báo rằng trình duyệt của bạn có thể tiếp cận trang phản hồi Website của chúng tôi, cho dù bạn không có tài khoản Facebook hoặc nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Facebook. Địa chỉ IP của bạn sẽ được trực tiếp gửi bởi trình duyệt của bạn đến máy chủ Facebook tại Mỹ và được đăng ký trong máy chủ đó
Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook trong thời gian bạn truy cập Website chúng tôi, Facebook có thể trực tiếp kết nối việc truy cập của bạn đến Website của chúng tôi, đến tài khoản Facebook của bạn. Nếu, ví dụ như, bạn nhắp vào “Like” và viết bình luật trên Facebook liên quan đến Website của chúng tôi trong khi sử dụng chương trình bổ sung, thông tin phản hồi sẽ được chuyển đến và được đăng ký trong máy chủ Facebook và công khai trên tài khoản Facebook của bạn. Facebook có thể sử dụng thông tin này cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường, và có thể tương thích với với Website của nó. Facebook có thể theo đó tạo hồ sơ người dùng bao gồm thông tin về sở thích và tình trạng của họ, để xác định người dùng phản ứng như thế nào sau khi thấy quảng cáo trên Facebook, thông báo đến người dùng khác trên Facebook về hoạt động Website của chúng tôi và đề nghị các dịch vụ khác liên kết với Facebook.
Nếu bạn không muốn Facebook kết nối các thông tin thu thập được thông qua Website của chúng tôi đến tài khoản Facebook của bạn, bạn nên đăng xuất khỏi Facebook trước khi truy cập Website của chúng tôi.

[Lên đầu trang]

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng và nhân viên hiện tại và tương lai của chúng tôi vì các lý do khác nhau. Không hạn chế, các mục đích đó bao gồm:
(1) cải tiến sản phẩm của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên Website của chúng tôi;
(2) phân tích tính hiệu quả của quảng cáo, sự kiện và khuyến mại của chúng tôi;
(3) điều chỉnh theo trải nghiệm sử dụng Website của bạn, cũng như phân tích số liệu dựa trên hoạt động Website, chẳng hạn thời gian nào bạn truy cập, bạn đã truy cập Website đó trước đây hay chưa và Website nào bạn đã truy cập;
(4) điều chỉnh Website dễ sử dụng hơn và thiết kế Website và các sản phẩm theo sở thích và nhu cầu của bạn;
(5) tiếp thị và thông tin đến bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được chào bán bởi chúng tôi;
(6) quy trình đặt hàng và quản lý tài khoản liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
(7) gửi cho bạn thông tin, các sản phẩm hoặc hàng mẫu mà bạn yêu cầu;
(8) phản hồi bình luận hoặc câu hỏi của bạn;
(9) cải tiến chất lượng dịch vụ của chúng tôi về khảo sát và nghiên cứu thị trường;
(10) cung cấp bạn các thông tin phù hợp với giao dịch hiện tại giữa bạn và chúng tôi;
(11) đề nghị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm; hoặc
(12) đề xuất bạn cơ hội tham gia các sự kiện hoặc các chương trình khuyến mãi.
Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân vì mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đó, ngoại trừ trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu đó lâu hơn vì lý do kinh doanh chính đáng hoặc hợp pháp.
Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn
Theo quy tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoài Mạng Lưới Oxylane. Để tìm hiểu về Mạng Lưới Oxylane, vui lòng truy cập www.oxylane.com. Bạn cũng có thể tham khảo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu tại đây. Trên cơ sở của Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn trừ khi điều này cần thiết cho các điều kiện của Chính Sách Bảo Mật hoặc chúng tôi bắt buộc phải thực hiện như vậy theo quy định pháp luật.
Tuy nhiên, bạn theo đây đồng ý rằng:
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba đáng tin cậy. Các bên này có thể ở tại Việt Nam, Singapore hoặc ở nước ngoài và có thể bao gồm:
(1) các đại lý quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mãi của chúng tôi để giúp chúng tôi đưa ra và phân tích hiệu quả các chương trình quảng cáo và khuyến mại của chúng tôi;
(2) các bên thứ ba được yêu cầu giao một sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, nhưng là dịch vụ giao nhận hoặc dịch vụ bưu điện chuyển sản phẩm mà bạn đã đặt hàng thông qua Website của chúng tôi;
(3) quy định pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin;
(4) các bên thứ ba bên mong muốn chuyển cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ, nhưng chỉ khi bạn cho phép chúng tôi làm điều này;
(5) bên cung cấp dịch vụ thứ ba, chẳng hạn xử lý dữ liệu; hoặc
(6) bên cung cấp công cụ phân tích Website, chẳng hạn Google.
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn vì các lý do sau:
(1) lý do được cung cấp cho việc “sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn”;
(2) xác định danh tính của bạn;
(3) giao dịch mua sắm/ giao dịch thanh toán tín dụng cho việc mua sản phẩm thông qua Website của chúng tôi;
(4) bắt buộc thực hiện các điều khoản áp dụng của việc sử dụng Website;
(5) thực hiện việc điều tra về khả năng vi phạm pháp luật áp dụng;
(6) bán tất cả hoặc một phần Công ty TNHH Decathlon Việt Nam hoặc công ty sở hữu Decathlon cho một bên thứ ba;
(7) tuân theo quyết định của tòa hoặc yêu cầu pháp lý hoặc cơ quan khác có thẩm quyền đối với hoạt động của chúng tôi;
Trong trường hợp mà một bên thứ ba theo hợp đồng với Decathlon thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba thực hiện một cách cẩn trọng và hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn.

[Lên đầu trang]

Điều chỉnh dữ liệu cá nhân / ngừng tham gia


Bạn có quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ bởi Decathlon. Nếu bạn muốn thực hiện điều đó, vui lòng tham khảo mục “Liên Hệ”. Bạn cũng có thể truy cập, thay đổi hoặc xóa các chi tiết cá nhân của bạn bằng việc nhấp chuột vào “Tài Khoản Của Tôi”. Bạn cũng có thể từ chối nhận các thư điện tử bằng nhấp chuột vào “bỏ đăng ký” trong bất kỳ thư điện tử tiếp thị mà bạn nhận.
Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị chia sẻ giữa các công ty thành viên, đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba liên quan, bạn có thể không tham gia các thông tin chia sẻ bằng việc gửi chúng tôi thư đồng ý thu hồi. Chi tiết về cách thức để có thư này, vui lòng xem mục “Liên Hệ”.

Bảo mật

Decathlon sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ nó một cách an toàn. Khi mà thông tin cá nhân được nhập vào Website của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, như là công nghệ Mã Hóa Dữ Liệu (Secure Socket Layer) (SSL). Tuy nhiên, không có phương thức chuyển giao qua Mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.

Quyền sửa đổi chính sách bảo mật này


Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng sẽ được công bố trên trang này và ngày thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để đảm bảo bạn luôn được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Website này và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này được hiểu rằng bạn chấp thuận các thay đổi đó, kể cả chấp thuận đó không được đưa ra một cách rõ ràng.