Điều khoản mua hàng

1. Giới thiệu

1.1. Những Điều Khoản và Điều Kiện Mua Bán Chung (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện Chung”) chỉ áp dụng cho giữa CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM (Giấy Đăng Ký Doanh Nghiệp số: 0305728805), là một công ty được thành lập tại Việt Nam và có trụ sở đăng ký tại Tầng 3 Tòa nhà Coteccons, số 236/6 Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Decathlon”) với bất kỳ người nào đặt hàng trên website của decathlon www.decathlon.vn (“Website”), (sau đây gọi là “Khách Hàng” hoặc là “bạn” và cùng với Decathlon, gọi chung là “Các Bên”).
1.2. Điều Kiện Chung này điều chỉnh và áp dụng cho bất kỳ ai truy cập hoặc sử dụng Website, mối quan hệ giữa Các Bên và việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào trên Website (“Sản Phẩm”) cho Khách Hàng.
1.3. Không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Kiện Chung này, bằng việc sử dụng Website hay mua sắm bất kỳ Sản Phẩm nào, bạn cam kết, đảm bảo và chịu trách nhiệm rằng: i) đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc với Điều Kiện Chung này, ii) bạn trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để tuân theo Điều Kiện Chung; và iii) tuân thủ tất cả các luật áp dụng, quy định, và quy tắc liên quan đến việc truy cập và sử dụng Website của bạn.
1.4. Điều Kiện Chung này sẽ được áp dụng mà không phụ thuộc vào bất kỳ sửa đổi nào của Khách Hàng. Bất kỳ thay đổi nào được đề xuất, đệ trình hay được quy định bởi Khách Hàng, cho dù Decathlon có từ chối một cách rõ ràng hay không, đều bị từ chối và loại trừ.
1.5. Decathlon bảo lưu quyền sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế khác Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn được khuyến nghị nên nghiên cứu các điều khoản này một cách cẩn thận và thường xuyên kiểm tra đối với bất kỳ cập nhật, thay đổi hay chỉnh sửa nào. Vì Điều Kiện Chung này sẽ điều chỉnh tất cả những Đơn Hàng, do vậy hãy vui lòng xem lại Điều Kiện Chung này mỗi lần bạn đặt Đơn Hàng. Nếu mà bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi, bổ sung hay cải thiện nào của Điều Khoản Chung thì bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Website hoặc dừng đặt một đơn hàng trên Website.

[Lên đầu trang]

2. Đặt hàng


2.1. Đặt Đơn Hàng
2.1.1. Một Khách Hàng muốn mua Sản Phẩm sẽ đặt đơn hàng thông qua Website (“Đơn Hàng”). Tất cả các Đơn Hàng đều tùy thuộc vào việc chấp nhận của Decathlon và việc có sẵn của Sản Phẩm.
2.1.2. Trước khi gửi Đơn Hàng, Khách Hàng sẽ phải đăng ký một tài khoản trên Website. Vui lòng tham khảo Điều 2.2 bên dưới để biết các bước mà bạn cần phải thực hiện để đặt Đơn Hàng trên Website.
2.1.3. Quá trình đặt Đơn Hàng sẽ cho phép bạn kiểm tra và chỉnh sửa bất kỳ sai xót nào trước khi gửi Đơn Hàng cho Decathlon. Vậy nên vui lòng dành thời gian để đọc và kiểm tra Đơn Hàng của bạn tại mỗi trang của quá trình đặt Đơn Hàng.
2.1.4. Bằng việc đặt một Đơn Hàng, bạn đã: (i) đưa ra một lời đề nghị giao kết hợp đồng với Decathlon cho việc mua Sản Phẩm theo Điều Kiện Chung này; (ii) thể hiện rằng bạn đã trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để giao kết hợp đồng; (iii) thể hiện rằng bạn là người tiêu dùng; và (iv) cam kết rằng tất cả những thông tin bạn cung cấp để Decathlon liên quan đến Đơn Hàng của bạn là đúng và chính xác và bạn được quyền để sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã thanh toán cho Đơn Hàng.
2.1.5. Một khi đã đặt một Đơn Hàng, bạn sẽ nhận một thư điện tử từ Decathlon xác nhận đã nhận Đơn Hàng của bạn (“Xác Nhận Đơn Hàng”)
2.1.6. Trước khi Decathlon chấp nhận Đơn Hàng, việc xác minh thông tin có thể được tiến hành. Decathlon có toàn quyền từ chối hay đồng ý Đơn Hàng vào bất kỳ lúc nào khi nhận được Đơn Hàng của bạn, hoặc bất kỳ phần nào của Đơn Hàng, thậm chí sau khi bạn nhận được Xác Nhận Đơn Hàng vì bất kỳ lý do gì.
2.1.7. Decathlon có thể hạn chế về số lượng mua của mỗi đơn hàng, mỗi tài khoản, mỗi thẻ tín dụng, hoặc mỗi người, việc giới hạn này sẽ được thông báo cho bạn trước khi Decathlon chấp nhận Đơn Hàng của bạn.
2.1.8. Decathlon có thể, theo quyết định riêng của mình, chấp nhận sự điều chỉnh Đơn Hàng sau khi Xác Nhận Đơn Hàng đã gửi cho Khách Hàng.
2.2. Làm sao để đặt hàng trên Website?
Khách Hàng sẽ được yêu cầu hoàn thành các bước khi tiến hành đặt Đơn Hàng:
- thêm hàng đã chọn vào giỏ hàng;
- chọn phương thức giao hàng;
- chọn phương thức thanh toán;
- xác nhận thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán;
- Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử thông báo rằng đơn hàng đã được gửi; và
- cuối cùng, Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử xác nhận đơn hàng của mình (Xác Nhận Đơn Hàng)
Khi Đơn Hàng đã sẵn sàng để giao, Decathlon sẽ gửi một thư điện tử giao hàng đến Khách Hàng (xác nhận giao hàng) bao gồm nhưng không giới hạn:
- Danh mục toàn bộ Sản Phẩm mà Khách Hàng đặt mua, số lượng, giá của từng Sản Phẩm, tổng giá trị đơn hàng;
- Thời gian giao hàng;
- Thông tin liên hệ để Khách Hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết.
2.3 Giá và thanh toán
2.3.1. Giá Sản Phẩm sẽ được niêm yết rõ ràng trên Website. Nếu Decathlon có nhà bán lẻ địa phương ở quốc gia/khu vực của bạn, thì quá trình cung cấp Sản Phẩm, việc lựa chọn Sản Phẩm và chương trình khuyến mãi được cung cấp trên Website có thể thay đổi bất kỳ lúc nào so với các sản phẩm đang có sẵn và được chào bán tại cửa hàng bán lẻ địa phương.
2.3.2. Giá Sản Phẩm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, nhưng bạn sẽ luôn thanh toán theo giá được thể hiện trên Website tại thời điểm mà bạn xác nhận Đơn Hàng của mình
2.3.3. Giá được niêm yết bằng Đồng Việt Nam. Decathlon sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng giá mà Khách Hàng thanh toán là giá được niêm yết. Tuy nhiên, phụ thuộc vào quốc gia sẽ giao hàng, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, phí và/hoặc lệ phí có thể được áp dụng. Trong trường hợp có thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, phí tổn và/hoặc lệ phí được áp dụng thì các thuế, chi phí sẽ do bạn chi trả
2.3.4. Giá niêm yết không bao gồm phí vận chuyển, chúng có thể được cộng thêm vào tổng số tiền trong Đơn Hàng của bạn và sẽ được hiển thị trên trang thanh toán. Chi phí vận chuyển sẽ khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng Đơn Hàng của bạn, địa điểm giao hàng và phương thức giao hàng đã chọn.
2.3.5. Bạn sẽ sẽ thanh toán đầy đủ cho Sản Phẩm khi bạn xác nhận Đơn Hàng. Việc thanh toán Đơn Hàng có thể được thực hiện bằng: (i) Dịch vụ thu tiền khi giao hàng (Cash on Delivery) được thực hiện bởi công ty vận chuyển mà khách hàng đã lựa chọn trong phương thức giao hàng hoặc (ii) Cổng thanh toán điện tử Onepay. Decathlon bảo lưu quyền thay đổi những lựa chọn thanh toán tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì.
2.3.6. Tất cả những giao dịch thanh toán thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ qua Website được bảo mật bằng công nghệ Mã Hóa Dữ Liệu (Secure Socket Layer) (SSL) và việc thanh toán được xử lý bởi Onepay
2.3.7. Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho Decathlon liên quan đến Đơn Hàng là chính xác, thẻ tín dụng/ghi nợ hay tài khoản mà bạn sử dụng là thuộc quyền sở hữu của bạn và các tài khoản này còn đủ tiền hoặc thẻ tín dụng có khả năng chi trả toàn bộ cho Đơn Hàng của bạn. Decathlon bảo lưu quyền xác thực hiệu lực về chi tiết thanh toán của bạn trước khi cung cấp Sản Phẩm cho bạn
2.3.8. Nếu bạn là Khách Hàng sở hữu thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ không bằng Việt Nam đồng (VND), thì giá thanh toán cuối cùng có thể khác nhau, phụ thuộc vào tỷ giá được áp dụng bởi tổ chức phát hành thẻ của bạn hoặc ngân hàng phát hành. Để tránh hiểu lầm, trong mọi trường hợp Decathlon sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản phí giao dịch ngân hàng nào được tính bởi ngân hàng phát hành nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế
2.3.9. Khi Decathlon đã nhận đủ tiền thanh toán theo Đơn Hàng của bạn, bạn sẽ nhận được thư điện tử từ Decathlon xác nhận việc thanh toán này (“Xác Nhận Thanh Toán”).
2.3.10. Website có rất nhiều Sản Phẩm. Mặc dù Decathlon đã nỗ lực hết mình, tuy nhiên vẫn luôn có khả năng giá một số Sản Phẩm có thể không chính xác. Nếu Decathlon phát hiện ra một sai xót nào về giá của bất kỳ Sản Phẩm nào bạn đã đặt hàng, Decathlon sẽ thông báo cho bạn về sai xót này và cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm này với giá chính xác hoặc là hủy bỏ Đơn Hàng của bạn. Decathlon sẽ không gửi Đơn Hàng của bạn cho đến khi bạn nhận được chỉ dẫn. Nếu Decathlon không thể liên lạc với bạn thông qua thông tin do bạn cung cấp, Decathlon sẽ xem Đơn Hàng của bạn đã bị hủy và thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu Đơn Hàng bị hủy, Decathlon sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng mua Sản Phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có). Để tránh hiểu lầm, nếu sai xót về giá là rõ ràng và được phát hiện một cách hợp lý bởi bạn như là sự nhầm lẫn về giá, Decathlon sẽ không cung cấp Sản Phẩm cho bạn với giá không chính xác (thấp hơn).
2.4. Chấp nhận Đơn Hàng
2.4.1. Decathlon sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Sản Phẩm cho bạn cho đến khi chúng tôi chấp nhận Đơn Hàng của bạn. Cho đến khi Decathlon chấp nhận Đơn Hàng của bạn, Decathlon có toàn quyền hủy bỏ Đơn Hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không bị giới hạn Decathlon có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm những Điều Kiện Chung này, Sản Phẩm bạn mua đã hết hoặc những Sản Phẩm này được mua không nhằm mục đích tiêu dùng. Nếu Decathlon hủy Đơn Hàng của bạn trước khi chúng được chấp nhận, Decathlon sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng mua Sản Phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có).
2.4.2. Đơn Hàng của bạn vẫn có giá trị như là một đề nghị cho đến khi Đơn Hàng của bạn được chấp nhận. Một hợp đồng được xác lập và Decathlon sẽ bị ràng buộc pháp lý đối với việc cung cấp Sản Phẩm cho bạn khi Decathlon xác nhận sự chấp nhận của mình bằng việc gửi cho bạn thư điện tử xác nhận rằng Sản Phầm đã được gửi đi (“Xác Nhận Giao Hàng”).
2.4.3. Quyền sở hữu và rủi ro mất mát Sản Phẩm đã mua chuyển sang cho Khách Hàng ngay khi phát hành Thông Báo Giao Hàng.

[Lên đầu trang]

3. Giao hàng


3.1. Website dành cho cho Khách Hàng cư trú tại quốc gia được Website này cung cấp dịch vụ và do đó có thể hạn chế về nơi mà Decathlon có thể giao Sản Phẩm.
3.2. Thời gian giao hàng dự kiến của Sản Phẩm sẽ được quy định trong Xác Nhận Giao Hàng, nhưng ngày giao hàng dự kiến có vai trò như là một chỉ dẫn và sẽ không ràng buộc Decathlon.
3.3. Decathlon sẽ liên hệ với bạn nếu ngày giao hàng dự kiến không thể thực hiện được. Trong trường hợp đó, Decathlon sẽ cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm hoặc hủy Đơn Hàng của bạn. Nếu Đơn Hàng bị Hủy, Decathlon sẽ hoàn trả bạn trên căn cứ phương thức thanh toán cho Đơn Hàng của bạn, bao gồm cả phí giao hàng (nếu có).
3.4. Sản Phẩm sẽ được đóng gói theo quy trình đóng gói tiêu chuẩn của Decathlon. Decathlon có quyền cung cấp chỉ dẫn đóng gói cụ thể cho từng trường hợp, bất kỳ chi phí phát sinh nào sẽ được thanh toán bởi Khách Hàng trước khi giao Sản Phẩm.
3.5. Sản Phẩm được giao đi từ kho hàng tại Việt Nam với trách nhiệm và rủi do thuộc về Khách Hàng. Decathlon tự do chọn hãng vận chuyển, công ty giao nhận và phương thức vận chuyển.
3.6. Rủi ro mất mát hoặc thiệt hại đối với các Sản Phẩm đã mua được chuyển sang cho Khách Hàng từ khi Decathlon gửi Xác Nhận Giao Hàng, mặc dù phí giao hàng đã được thanh toán, Decathlon không có nghĩa vụ bảo hiểm cho Sản Phẩm, hay đảm bảo cho Sản Phẩm tránh khỏi những hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
3.7. Trừ trường hợp được Decathlon đồng ý khác, Decathlon sẽ giao Sản Phẩm của bạn đến địa chỉ nhận hàng do bạn cung cấp trong Đơn Hàng. Khi nhận Sản Phẩm, bạn sẽ phải ký nhận và nếu không ai có thể nhận hàng, Decathlon sẽ chỉ định hãng vận chuyển để lại phiếu hướng dẫn cho bạn về việc giao hàng sau hoặc nhận hàng từ nhà vận chuyển.

[Lên đầu trang]

4. Sản phẩm của Decathlon


4.1. Hình ảnh của Sản Phẩm trên website chỉ mang tính minh họa. Mặc dù Decathlon đã nỗ lực hết sức để hiển thị màu sắc một cách chính xác nhất, nhưng Decathlon không đảm bảo rằng màu sắc màn hình máy tính của bạn phản ánh một cách chính xác màu sắc của Sản Phẩm. Sản Phẩm được mua có thể có chút khác biệt so với hình ảnh sản phẩm
4.2. Decathlon sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng (i) tất cả những thông tin được đăng trên website có liên quan đến Sản Phẩm là chính xác, (ii) Website được cập nhật thường xuyên và (iii) sai xót sẽ được chỉnh sửa trong một khoảng thời gian hợp lý từ thời điểm phát hiện. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào cũng có thể có sai sót hoặc hết hạn vào bất kỳ thời điểm nào. Do đó Decathlon có toàn quyền thay đổi Website vào bất kỳ lúc nào bao gồm giá của Sản Phẩm, thông số kĩ thuật, mô tả, cung cấp và trạng thái của Sản Phẩm.
4.3. Việc đóng gói Sản Phẩm có thể khác so với những hình ảnh được thể hiện trên website.

[Lên đầu trang]

5. Chính sách trả hàng

Với mục tiêu mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, Decathlon luôn sẵn sàng lắng nghe trong trường hợp khách hàng không hài lòng về sản phẩm của Decathlon.
Điều kiện & phưởng thức đổi trả hàng được quy định chi tiết trong chính sách trả hàng

[Lên đầu trang]

6. Chính sách bảo hành


6.1. Một số Sản Phẩm của Decathlon được bảo hành khi giao hàng và trong khoảng thời gian hai (2) năm kể từ ngày giao hàng, Sản Phẩm sẽ được bảo hành miễn phí đối với những khiếm khuyết nghiêm trọng. Bất kỳ Sản Phẩm nào được bảo hành sẽ được đề cập trong phần mô tả Sản Phẩm trên website. Tuy nhiên bảo hành đó không áp dụng trong các trường hợp được mô tả ở mục 6.2.
6.2. Bảo hành ở mục 6.1 không được áp dụng với bất kỳ khiếm khuyết nào của Sản Phẩm phát sinh từ :
6.2.1. Hao mòn tự nhiên;
6.2.2. Thiệt hại cố ý, điều kiện bảo quản và làm việc bất thường, bảo dưỡng không phù hợp, tai nạn, sơ suất do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác;
6.2.3. Cài đặt, vận hành hoặc sử dụng các sản phẩm không tuân theo hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật hoặc điều kiện được Decathlon cung cấp cho các Khách Hàng; hoặc
6.2.4. Bất kỳ những thay thế hay sửa chữa nào bởi bạn hoặc bên thứ ba mà không được sự ủy quyền sửa chữa của Decathlon.
6.3. Trong trường hợp bạn muốn sửa chữa hoặc trả lại Sản Phẩm bị khiếm khuyết trong thời hạn bảo hành, vui lòng tham khảo tại ‘Liên Hệ’.
6.4. Phụ thuộc vào bản chất của khiếm khuyết, Decathlon sẽ lựa chọn sửa chữa hay thay thế Sản Phẩm bị lỗi. Nếu mặc dù Decathlon đã nỗ lực hết mình vẫn không thể sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm bị lỗi, Decathlon sẽ hoàn trả Khách Hàng một khoản tiền bằng với giá gốc do Khách Hàng chi trả cho Sản Phẩm lỗi này và đây sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất mà Khách Hàng được hưởng.
6.5. Nếu một Sản Phẩm được trả lại cho Decathlon mà không có lý do chính đáng hoặc vì một khiếm khuyết phát sinh từ bất kỳ một trong các trường hợp nào nêu tại mục 6.2 trên, Decathlon có quyền từ chối yêu cầu của Khách Hàng và trả lại Sản Phẩm cho Khách Hàng với chi phí của Khách Hàng.

[Lên đầu trang]

7. Truy cập và sử dụng website


7.1. Truy Cập Vào Website
7.1.1. Truy cập vào Website được thực hiện hoàn toàn miễn phí;
7.1.2. Decathlon không đảm bảo về tính sẵn có hoặc việc gián đoạn của Website, hoặc bất kỳ nội dung nào của Website. Việc truy cập trang Website được cấp phép tạm thời và Decathlon có quyền đình chỉ, thu hồi, chấm dứt hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Website mà không cần thông báo trước. Decathlon sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mà Website không thể truy cập tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
7.2. Sử Dụng Website
7.2.1. Trừ khi được quy định khác đi, Website chỉ dành cho cá nhân và sử dụng không vì mục đích thương mại và bạn chỉ được quyền truy cập, xem xét và lưu giữ một bản sao của bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào có được từ Website cho mục đích sử dụng thông tin. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn không được phép sao chép, sửa chữa, sửa đổi, phân phối thương mại, xuất bản, cấp phép hoặc bán bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ thu được từ Website.
7.2.2. Bạn có thể không sử dụng Website:
(a) theo bất kỳ hình thức nào vi phạm luật, quy định hoặc quy tắc áp dụng;
(b) theo bất kỳ hình thức nào trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích nào hoặc hệ quả trái pháp luật hoặc gian lận;
(c) để truyền, hoặc thực hiện gửi bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mãi nào không được yêu cầu hoặc không được phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác); hoặc
(d) cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc đăng tải bất kỳ tài liệu nào chứa virus máy tính làm lây nhiễm vào những chương trình khác, chương trình thu thập thông tin, chương trình phá hủy đơn giản trên một hệ thống đơn và được sinh ra bởi người có truy cập trực tiếp đến hệ thống, chương trình thu thập thông tin chẳng hạn như mật khẩu truy cập, hoặc sao chép các tập tin sang hệ thống khác trên mạng mà người dùng không phát hiện được cài đặt hẹn giờ, chương trình ghi lại lịch sử gõ phím của người dùng, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc đoạn mã máy tính tương tự thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng nào.
7.3. Tài Khoản Thành Viên và Mật Khẩu
7.3.1. Nếu bạn lựa chọn tạo một tài khoản trên Website, bạn phải hoàn thành quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho Decathlon những thông tin hiện tại, chính xác, đầy đủ. Bạn có trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản của bạn và bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của bạn.
7.3.2. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Decathlon nếu bạn biết hoặc nghi ngờ về bất kỳ việc sử dụng không hợp pháp nào đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ sự vi phạm bảo mật nào.
7.3.3. Vui lòng tham khảo ‘Chính Sách Bảo Mật’ để biết Decathlon sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào
7.4. Nội dung
7.4.1. Tất cả thông tin, văn bản, mô tả, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, biểu trưng nhãn hiệu, hình ảnh minh họa, thiết kế, biểu tượng, video clip, clip âm thanh, âm thanh, tập tin, thông số kỹ thuật, quảng cáo, tiêu đề, tên, quyền sở hữu trí tuệ và các thông tin khác được cung cấp trên Website (sau đây gọi tắt là "Nội Dung") được sở hữu bởi Decathlon, công ty liên kết và/hoặc một bên thứ ba (chúng có thể được biểu hiện bởi một liên kết đến hay từ một nguồn bên ngoài, hoặc cách khác).
7.4.2. Nội Dung trên Website chỉ cho mục đích thông tin chung và không ràng buộc Decathlon trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ quy định rõ ràng Decathlon phải chịu trách nhiệm. Nội dung này cũng không nhằm ý định đưa ra các lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải có được lời khuyên chuyên môn hoặc cụ thể trước khi thực hiện hoặc không thực hiện từ, bất kỳ hành vi cơ bản nào của Nội Dung trên Website
7.4.3. Việc sử dụng và phụ thuộc vào bất kỳ Nội Dung nào trên Websire là rủi ro riêng của bạn và trong mọi trường hợp Decathlon sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tổn thất hoặc thiệt hại nào là hệ quả của việc sử dụng và phụ thuộc vào bất kỳ Nội Dung nào có sẳn trên Website của bạn.
7.4.4. Decathlon không cam đoan, bảo đảm, hay cam kết một cách rõ ràng hay ngụ ý rằng Nội Dung trên Website là chính xác, đầy đủ hoặc là những thông tin mới nhất. Decathlon có toàn quyền, bằng quyết định của mình để bổ sung, sửa đổi, cập nhật, hoặc các thay đổi khác của Nội Dung vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
7.4.5. Website có thể bao gồm các liên kết tới những website của bên ba mà cho phép bạn thoát khỏi Website. Các trang liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của Decathlon và Decathlon không có nghĩa vụ hay trách nhiệm cho tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc sẵn có của bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba. Việc cung cấp các liên kết đến bất kỳ website bên thứ ba nào khác nhằm tạo thuận tiện cho bạn và việc đưa bất kỳ liên kết nào vào Website đều không hàm ý việc chứng thực website đó bởi Decathlon. Việc sử dụng của bạn đối với website bên thứ ba là rủi ro riêng của bạn và bạn có thế phải tuân theo những điều kiện và điều khoản của bên thứ ba.
7.5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
7.5.1. Decathlon và/hoặc các công ty liên kết là những chủ sở hữu hoặc người được cấp phép tất cả những quyền sở hữu trí tuệ trên Website. Những quyền sở hữu trí tuệ sẽ bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi quyền tác giả, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế, bí quyết, đặc quyền hoặc thông tin tương tự, mặc dù được đăng kí hoặc chưa, cũng như những quyền khác liên quan đến Decathlon hoặc nhãn hiệu thương mại của các công ty liên kết, các sản phẩm hoặc các hoạt động kinh doanh
7.5.2. Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng bởi Decathlon, bạn không sử dụng, tái bản, sao chép, sửa đổi, công bố, truyền đạt, đóng góp, trưng bày, tải về, cấp phép, chuyển nhượng, bán bất kỳ Nội Dung nào
7.6. Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra
7.6.1. Decathlon không yêu cầu quyền sở hữu về những nội dung bạn cung cấp cho Decathlon (bao gồm những bình luận, phản hồi, xếp hạng, khuyến nghị) hoặc bài viết được đăng tải, cập nhật hay gửi cho Website cho việc đánh giá của công chúng, hoặc bởi thành viên của bất kỳ cộng đồng hoặc cá nhân nào (gọi chung là, “Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra”).
7.6.2. Bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào được đăng, tải lên, hoặc gửi lên Website sẽ không được bảo mật, độc quyền và Decathlon sẽ được phép sử dụng, sao chép, phát tán, tái bản, công bố, cho phép sử dụng và tiết lộ theo phương thức khác cho các bên thứ ba về Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra cho bất kỳ mục đích nào mà không phải thông báo cho bạn. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý và chấp thuận một cách đầy đủ nhất trong phạm vi của pháp luật Việt Nam để từ bỏ các quyền của mình về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Bộ Luật Dân sự Việt Nam và/hoặc bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào về bảo vệ dữ liệu.
7.6.3. Decathlon có quyền được tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào bên mà khiếu nại rằng Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra được đăng hoặc tải lên bởi bạn cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền riêng tư của họ và Decathlon sẽ không có trách nhiệm hay nghĩa vụ đối với bất kỳ bên thứ ba nào cho Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra hoặc tính chính xác về bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra được đăng bởi bạn hay bất kỳ thành viên nào khác của Website.
7.6.4. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra do bạn đăng, tải hoặc gửi lên Website:
(a) là chính xác (khi đưa ra các sự kiện thực tế);
(b) là trung thực (khi đưa ra ý kiến); và
(c) tuân theo các luật được áp dụng ở quốc gia nơi mà chúng được đăng lên.
7.6.5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hay gửi lên Website, bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào mà:
(a) liên quan đến các đối tượng không phù hợp;
(b) gây hiểu lầm cho những người khác;
(c) có chứa các virus máy tính làm lây nhiễm vào những chương trình khác, chương trình thu thập thông tin, chương trình phá hủy đơn giản trên một hệ thống đơn và được sinh ra bởi người có truy cập trực tiếp đến hệ thống, chương trình thu thập thông tin chẳng hạn như mật khẩu truy cập, hoặc sao chép các tập tin sang hệ thống khác trên mạng mà người dùng không phát hiện được cài đặt hẹn giờ hoặc những vật khác mà độc hại hoặc công nghệ gây hại;
(d) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào
(e) trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, khiêu dâm, không đứng đắn, thù hận, tấn công hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hay gây phản cảm khác;
(f) kích động bạo lực;
(g) khuyến khích bất kỳ hành động phạm pháp nào;
(h) gây hiểu lầm;
(i) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn nghĩa vụ hợp đồng hay nghĩa vụ bảo mật;
(j) ủng hộ, khuyến kích hay hỗ trợ bất kỳ hành vi trái pháp luật nào như là (chỉ là ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc là lợi dụng máy tính; hoặc
(k) một cách cố ý hay vô ý vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc nào được áp dụng ở địa phương, quốc gia hay quốc tế.
7.6.6. Bạn có quyền xóa đi bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra mà bạn đã đăng, tải lên hoặc gửi lên.
7.6.7. Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra không thể hiện quan điểm, ý kiến, lời khuyên, giá trị hay niềm tin của Decathlon và Decathlon không cam đoan về sự chính xác của bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào
7.6.8. Bằng quyết định của mình, Decathlon sẽ đánh giá xem liệu có vi phạm về những nội dung đã đề cập ở Điều 7 hay không thông qua việc sử dụng Website của bạn và có toàn quyền thực hiện bất kỳ hành động mà Decathlon xét thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sau đây:
(a) ngay lập tức, tạm thời, vĩnh viễn xóa bỏ bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra từ Website tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do gì;
(b) ngay lập tức, tạm thời, vĩnh viễn rút quyền sử dụng Website của bạn;
(c) gửi thư cảnh báo đến bạn;
(d) tiến hành thủ tục pháp lý chống lại bạn cho yêu cầu hoàn trả những tất cả chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí hành chính và chi phí pháp lý phù hợp) là hậu quả từ việc vi phạm; hoặc
(e) những hành động pháp lý khác chống lại bạn.

[Lên đầu trang]

8. Từ bỏ và giới hạn trách nhiệm

8.1. DECATHLON KHÔNG THỪA NHẬN TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI (A) NHỮNG SAI XÓT, LỖI HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA SẢN PHẨM, NỘI DUNG, NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO KHÁC HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC THIẾT LẬP HOẶC ĐƯỢC TẠO SẴN TRÊN WEBSITE, (B) BẤT KỲ TRUY CẬP BẤT HỢP PHÁP NÀO HOẶC SỬ DỤNG BẢO MẬT MÁY CHỦ (DÙ ĐƯỢC HOẶC KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRỰC TIẾP BỞI DECATHLON HOẶC BỞI BÊN THỨ BA ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỞI DECATHLON) VÀ/HOẶC BẤT KỲ HOẶC TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRÊN WEBSITE, (C) BẤT KỲ THIỆT HẠI TÀI SẢN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH NÀO KHÁC HẬU QUẢ TỪ VIỆC TRUY CẬP CỦA KHÁCH HÀNG VÀ SỬ DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC SỰ TIN TƯỞNG VÀO BẤT KỲ SẢN PHẨM, NỘI DUNG, NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO KHÁC HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC THIẾT LẬP, CÓ SẴN TRÊN WEBSITE HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA NÀO, (D) MỌI SỰ GIÁN ĐOẠN HAY NGỪNG TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ NHỮNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE VÀ/HOẶC LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA; (E) BẤT KỲ VIRUT MÁY TÍNH LÀM LÂY NHIỄM VÀO NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁC, CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN, CHƯƠNG TRÌNH PHÁ HỦY ĐƠN GIẢN TRÊN MỘT HỆ THỐNG VÀ ĐƯỢC SINH RA BỞI NGƯỜI TRUY CẬP TRỰC TIẾP ĐẾN HỆ THỐNG, CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN CHẲNG HẠN NHƯ MẬT KHẨU TRUY CẬP HOẶC SAO CHÉP CÁC TẬP TIN SANG HỆ THỐNG KHÁC TRÊN MẠNG MÀ NGƯỜI DÙNG KHÔNG PHÁT HIỆN RA ĐƯỢC CÀI ĐẶT HẸN GIỜ, CHƯƠNG TRÌNH LƯU LẠI LỊCH SỬ GÕ PHÍM CỦA NGƯỜI DÙNG, PHẦN MỀM ĐƯỢC CÀI ĐẶT VÀO MỘT MÁY TÍNH CÓ THỂ CƯỚP MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ QUYỀN ĐIỀU KIỆN THẬM CHÍ CHẶN ĐỨNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG, QUẢNG CÁO BẤT NGỜ ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN MÁY TÍNH HOẶC TRÊN QUẢNG CÁO HAY BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH GÂY HẠI NÀO HOẶC ĐOẠN CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH NÀO TƯƠNG TỰ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ẢNH HƯỞNG BẤT LỢI ĐẾN SỰ VẬN HÀNH BẤT KỲ PHẦN MỀM MÁY TÍNH NÀO HOẶC TRUYỀN TẢI CÓ HẠI THÔNG QUA WEBSITE HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA VÀ/HOẶC BẤT KỲ SAI XÓT, SƠ XUẤT TRONG NỘI DUNG, NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC THIẾT LẬP HOẶC TẠO SẴN TRÊN WEBSITE (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA) HOẶC CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO SỬ DỤNG, TIN CẬY VÀO BẤT KỲ ĐIỀU GÌ NÓI TRÊN.
8.2. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG NÀY ĐƯỢC NÊU RA VỚI PHẠM VI ĐẦY ĐỦ VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DECATHLON ĐỐI VỚI VIỆC CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ HIỆN KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC RÀNG BUỘC DECATHLON TRỪ KHI ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG NÀY.
8.3. KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC TRONG ĐIỀU KIỆN CHUNG NÀY VÀ TRỪ KHI LUẬT YÊU CẦU, TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA CỦA DECATHLON, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU PHỤ HOẶC ĐẠI LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH VI HOẶC SỰ THIẾU XÓT, DÙ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG, LỖI (BAO GỒM SƠ Ý) HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY SẼ TRONG MỌI NGƯỜI HỢP KHÔNG VƯỢT QUÁ KHOẢN THANH TOÁN CỦA BẠN CHO DECATHLON ĐỐI VỚI (CÁC) SẢN PHẨM LIÊN QUAN.
8.4. DECATHLON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI:
8.4.1. BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT GIÁN TIẾP, RIÊNG BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ;
8.4.2. MẤT DỮ LIỆU HOẶC THIẾT BỊ HOẶC TÀI SẢN KHÁC;
8.4.3. TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ;
8.4.4. BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO GÂY RA BỞI KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO KHÁC CỦA BÊN THỨ BA (BAO GỒM TỪNG TRƯỜNG HỢP THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC THIỆT HẠI CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT); HOẶC
8.4.5. BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ LỢI NHUẬN THỰC TẾ HOẶC DỰ KIẾN, VIỆC SỬ DỤNG, CƠ HỘI, TÀI SẢN, DOANH THU, TIẾT KIỆM DỰ KIẾN, KINH DOANH HOẶC THIỆT HẠI ĐẾN UY TÍN, NGAY CẢ KHI DECATHLON ĐƯỢC TƯ VẤN TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ.
8.5. DECATHLON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAI CỦA KHÁCH HÀNG BAO GỒM VÀ KHÔNG BỊ GIỚI HẠN:
8.5.1. HAO MÒN TỰ NHIÊN;
8.5.2. THIỆT HẠI CỐ Ý, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC HOẶC BẢO QUẢN KHÔNG BÌNH THƯỜNG, THIẾU BẢO DƯỠNG THÍCH HỢP, TAI NẠN, SƠ XUẤT CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO;
8.5.3. LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM KHÔNG TUÂN THEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, THÔNG SỐ KĨ THUẬT HOẶC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG BỞI DECATHLON; HOẶC
8.5.4. BẤT KỲ SỰ THAY THẾ, SỬA CHỮA BỞI KHÁCH HÀNG HOẶC BÊN THỨ BA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI SỬA CHỮA ĐƯỢC ỦY QUYỀN BỞI DECATHLON.
8.6. BẤT KỲ SẢN PHẨM, NỘI DUNG, NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC TẠO SẴN HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA WEBSITE HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ BẰNG RỦI RO CỦA KHÁCH HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG PHẢI TỰ MÌNH CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CỦA MÌNH HOẶC BẤT KỲ MẤT MÁT DỮ LIỆU NÀO MÀ KẾT QUẢ TỪ CÁC HÀNH VI TRÊN.
8.7. SỬ DỤNG VÀ TIN TƯỞNG VÀO TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM, NỘI DUNG, NỘT DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO LÀ QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG KHÁCH HÀNG VÀ ĐƯỢC DỰA TRÊN CƠ SỞ “NHƯ LÀ” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. NGOẠI TRỪ ĐƯỢC NÓI MỘT CÁCH RÕ RÀNG TRONG ĐIỀU KHOẢN CHUNG, DECATHLON KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC CAM ĐOAN VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HAY HOÀN THIỆN NÀO CỦA SẢN PHẨM, NỘI DUNG, NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ HẠN MỤC HOẶC TÀI LIỆU CÓ SẲN, HOẶC ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN TỪ WEBSITE.

[Lên đầu trang]

9. Bồi hoàn

Khách Hàng sẽ bồi hoàn toàn bộ cho Decathlon đối với tất cả những hành động, khiếu nại, yêu cầu, thủ tục tố tụng, nghĩa vụ, mất mát, (dù trực tiếp, gián tiếp hay hệ quả), chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn đầy đủ) và các loại chi phí bị chịu thiệt hại hay phải gánh chịu bởi Decathlon, cán bộ, nhân viên, công chức, người đại diện, nhà sản xuất, nhà phân phối, các công ty thành viên và/hoặc các đại lý ,phát sinh từ hoặc có liên quan đến:
(a) bất kỳ khiếu nại nào bởi bên thứ ba do hoặc phát sinh từ bất kỳ nội dung nào được đăng bởi Khách Hàng lên website;
(b) bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc phát sinh hoặc không thực hiện hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết của Khách Hàng theo Điều Kiện Chung này, hoặc những vi phạm khác phát sinh ngoài việc sử dụng Website của Khách Hàng hoặc mua Sản Phẩm; hoặc
(c) bất kỳ sự vi phạm hoặc xâm phạm nào của Khách Hàng đối với bất kỳ bằng sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu thương mại của bên thứ ba hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến việc sử dụng Website hoặc mua Sản Phẩm.

[Lên đầu trang]

10. Sự kiện bất khả kháng

10.1. Một “Sự Kiện Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào mà không thể dự đoán được một cách hợp lý được và nó vượt ra ngoài sự kiểm soát hợp lý và không do lỗi, hoặc sự bất cẩn của các Bên bị ảnh hưởng (bao gồm cả nhà thầu phụ của các bên, nếu có) và không thể tránh được khi đã cẩn trọng và đã nỗ lực hết sức. Một Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm, không giới hạn bởi, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, bão, hỏa hoạn, sét, dịch bệnh, chiến tranh, bạo loạn, nội chiến, phá hoại, nổ, đình công, tranh chấp lao động (không bao gồm bất kỳ cuộc đình công, tranh chấp lao động hoặc những khó khăn lao động khác mà nhân viên của Bên bị ảnh hưởng (hoặc nhà thầu phụ của nó nếu có tham gia) và thay đổi luật. Một Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm việc nhà thầu phụ không thể cung cấp lao động, dịch vụ, vật liệu hoặc thiết bị tuân theo các nghĩa vụ hợp đồng chỉ khi sự thất bại này là do một sự Kiện Bất Khả Kháng;
10.2. Decathlon sẽ không chịu trách nhiệm cho việc không thểhoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo những Điều Kiện Chung này mà trong phạm vi việc không thể hay chậm trễ này do Sự Kiện Bất Khả Kháng LUÔN LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ:
10.2.1. ngay khi có thể nhận biết được trên thực tế rằng chúng tôi sẽ không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng; và
10.2.2. Decathlons sẽ không có nghĩa vụ phải thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trước Sự Kiện Bất Khả Kháng nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng làm cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ đó.
10.3. Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng ảnh hưởng việc giao Sản Phẩm đến Khách Hàng, Decathlon sẽ sắp xếp một ngày giao hàng mới cho Khách Hàng sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng kết thúc.

[Lên đầu trang]

11. Liên hệ

Đối với mọi thắc mắc của Khách Hàng, hãy tham khảo mục ‘Liên Hệ’.

[Lên đầu trang]

12. Điều khoản chung

12.1. Chuyển Nhượng
Khách Hàng sẽ không, trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Decathlon, chuyển nhượng, chuyển giao, thế chấp hoặc chuyển nhượng dưới hình thức khác tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của Khách Hàng theo Điều Kiện Chung, hợp đồng phụ, bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ theo Điều Kiện Chung, hoặc dự định thực hiện các hành vi đó.
12.2. Khắc Phục hoặc Miễn Trừ
Việc Decathlon không thể thực hiện bất kỳ phần nào hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều Kiện Chung này sẽ không được xem như là một sự miễn trừ hoặc từ bỏ quyền và sẽ không coi như là thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào một cách riêng lẽ hoặc từng phần của bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục loại trừ bất kỳ quyền hoặc thực hiện nào khác hoặc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Các quyền được quy định theo Điều Kiện Chung là cộng dồn và không bao gồm bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. Nếu Decathlon miễn trừ lỗi của Khách Hàng, điều đó sẽ chỉ thực hiện bằng văn bản.
12.3. Bất Hợp Pháp
Bất kỳ điều nào của Điều Khoản Chung này không hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi được theo luật của bất kỳ cơ quan thẩm quyền nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi theo luật của bất kỳ cơ quan thẩm quyền khác hoặc hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác.
12.4. Hiệu Lực Từng Phần
Tất cả các cam kết, đảm bảo và các nghĩa vụ khác được quy định hoặc ký kết bởi Các Bên là được quy định hoặc ký kết riêng biệt ngoại trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi.
12.5. Chấm dứt Hợp Đồng
Trong trường hợp bất kỳ thiệt hại phát sinh nào từ việc vi phạm Điều Kiện Chung tại Website này, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn. Nếu bạn không hài lòng với Website này hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn hoặc các hoạt động của Website, cách duy nhất là ngừng giao dịch với chúng tôi.

[Lên đầu trang]

13. Luật áp dụng


Những điều kiện chung sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các tòa án của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ có thẩm quyền giải quyết.